2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları 16 – 31 Ocak 2018 tarihleri arasında kabul edilmiştir. Başvurular Üniversitemiz Değişim Programları Komisyonunca kabul edilen “Ege Üniversitesi Erasmus+ Personel Eğitim Alma Değerlendirme Kriterleri” çerçevesinde puanlandırılarak sıralanmıştır.

2016 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabının Personel Hareketliliği başlığının Değerlendirme Kriterleri başlıklı 4.3.2 maddesinde belirtildiği üzere başvuruların değerlendirilmesinde idari personelin önceliklendirilmesi zorunlu kriter olarak belirtildiğinden başvuruların değerlendirilmesinde idari personele öncelik verilmiştir ancak idari kadroda olmasına karşın görev itibariyle kurumdaki idari yapılanmada görev almayanlar idari personel olarak önceliklendirilmemiştir.

“Ege Üniversitesi Erasmus+ Personel Hareketliliği Eğitim Alma Kriterleri”ne göre puanlandırılan ve sıralanan başvurular, Üniversitemiz Değişim Programları Komisyonunun 05.01.2018 tarihli ve 1 sayılı toplantısında alınan “her birimden en fazla 1 (bir) personelin seçilmesine” ilişkin kararı dikkate alınarak yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Üniversitemiz Değişim Programları Komisyonunun 19.02.2018 tarihli ve 2 sayılı toplantısında değerlendirilerek aşağıda isimleri verilen idari kadroya sahip personeller “asıl” olarak belirlenmiştir.

 

Asıl Olarak Kabul Edilen İdari Personel Listesi

 

Hukuk Müşavirliği                                  Avukat                        Serpil   ALTINBAŞ                 93

 

Tıp Fakültesi                                          Diyestisyen  Dilek      SEYİDOĞLU MANAV               85

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı              Bilgisayar İşletmeni   Tuğba  KARADENİZ                  84

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı       Uzman                   Ecem   SAYAR                           79

 

Yabancı Diller Yüksekokulu                   Yüksekokul Sekreteri  Belgin   GENÇAY                    75

 

Seçim Sonrası Süreç Takvimi

 

Sonuçlara itiraz süresi

21-23 Şubat 2018

Hibe hakkı kazanan personelin karşı kurumlardan alacakları davet mektuplarının ofise son teslim tarihi

 

26 Şubat 2018

Staff Mobility For Training Agreement (Eğitim Alma Anlaşması) belgesinin teslim tarihi

Personel ile yapılacak Hibe Sözleşmesi imza tarihine kadar (Yurtdışına çıkmadan en az 2 hafta önce)

 

Seçim sonrası süreçteki işlemlere ilişkin detaylı bilgiye sayfamızın Duyuru Arşivi bölümünde yer alan “Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyeti (Staff Mobility for Training) 2016-2017 Dönemi Başvuruları” bölümünden erişilebilmektedir.

Aşağıda isimleri listelenen diğer başvuru sahipleri yedek olarak belirlenmiştir. Feragat süresi içerisinde seçilenlerden vazgeçen olması veya seçilen personellerin kabul mektubu sunamaması halinde feragat eden/kabul alamayan sayısı kadar personel yedek listeden her birimden bir personel seçilmesi koşulu göz önünde bulundurulup puan sıralamasına göre belirlenerek hareketlilikten yararlandırılacaktır. Bu nedenle yedek listede yer alan personellerin kabul mektuplarını hazır bulundurmaları önerilmektedir.            

Yedek listesinde isimleri belirtilen personeller istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilecektir. Seçim sonuç ilanından itibaren 5 iş günü içinde yedek listede yer alan personeller hibesiz olarak hareketlilikten yararlanmak istediklerine ilişkin dilekçeyi ve 26 Şubat 2018 tarihine kadar kabul mektuplarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Değişim Programları Ofisi’ne teslim etmelidirler.

İdari Personel Yedek Sıralı Listesi

         

Tıp Fakültesi

Hemşire

Sibel

BİRCAN KURAĞI

77

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Uzman

Engin

GÜNAY

76

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Uzman

Gizem

ÖZTÜRK

76

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Uzman Yard.

Hüseyin

TUNÇ

76

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bilgisayar İşletmeni

Çağlar

TAKMAZ

74

Fen Fakültesi

Şef

Alihaydar

DOĞAN

72

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Uzman Yard.

Dilber

KARAARSLAN

71

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bilgisayar İşletmeni

Sumru

ÜZAN

69

Fen Fakültesi

Memur

Rıdvan

DEMİRAY

65

Tıp Fakültesi

Diyestisyen

Firdevs Fulya

MARANGOZ

57

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Uzman

Ersoy

KARANFİL

56

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphaneci

Leman

KOZAKCI

54

Tıp Fakültesi

Bilgisayar İşletmeni

Filiz

YÜCESAN

48

         

Akademik Personel Sıralı Listesi

     

Dişhekimliği Fakültesi

Prof.Dr.

Nurcan Gülsüm

BUDUNELİ

130

Tıp Fakültesi

Eğitim Öğretim Planlamacısı

Yusuf

YILMAZ

96

Fen Fakültesi

Araştırma Görevlisi

Melih

DAĞDEVİREN

94

Hemşirelik Fakültesi

Araştırma Görevlisi

Renginar

ÖZTÜRK DÖNMEZ

92

Ziraat Fakültesi

Araştırma Görevlisi

Erkan

URKAN

92

Mühendislik Fakültesi

Araştırma Görevlisi

Tuğba

KESKİN GÜNDOĞDU

92

Tıp Fakültesi

Asistan Doktor

Hüseyin

SEMİZ

91

Ziraat Fakültesi

Doçent Doktor

Nesrin

ÖRÇEN

90

Havacılık Meslek Yüksekokulu

Öğretim Elemanı

Volkan

YAVAŞ

81

Ziraat Fakültesi

Mühendis

Oktay

YERLİKAYA

77