2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU YEDEK KAYIT İŞLEMLERİ

 

 

                                     

Yedek Kayıt Tarihi: 15 Şubat 2018

 

 

100/2000 YÖK Doktora Bursuna yedekten kayıt olacak tüm adayların bizzat gelmeleri veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekâletname verecekleri kişiler aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

 

Kayıt için istenen belgeleri eksik olanların kaydı yapılmaz.

 

Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki

bir tarihte kayıt yaptırmaları mümkün değildir.

 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesi 6. Fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü gereği kayıt tarihlerinde başka bir lisansüstü programa kayıtlı olanların kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

* Lisans ve yüksek lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi ( Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir)

 

* Bütünleşik Doktora programına kayıtlanacaklar için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi ( Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir)

 

*Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),

 

*Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi,

 

*Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı görülmek suretiyle 2 adet),

 

*4 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf,

 

*Kayıt Dilekçesi (2 adet)

 

*Taahhütname (Tüm kayıtlanacak öğrenciler 2 adet dolduracaktır.)

 

*Askerlik işlemlerini Üniversitemizce takibini yaptırmak isteyenlerin

kayıt esnasında dilekçe vermeleri gerekir.

 

*Tecil Dilekçesi

 

*Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi ilgili Enstitü öğrenci işleri bürolarından öğrenebilirsiniz.

YEDEK LİSTESİ

Gizem GENÇOĞLU

Doğal ve Bitkisel Ürünler, Kozmetik Ürünler

 

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora

 

Erinç Koçak

 

 

Doğal ve Bitkisel Ürünler, Kozmetik Ürünler

 

Gıda Mühendisliği/Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora

 

Hatice Dilayla Altıok

 

 

Doğal ve Bitkisel Ürünler, Kozmetik Ürünler

 

Kimya/Anorganik Kimya Yüksek Lisans Dereceli Doktora

 

Özge Saygın

 

Doğal ve Bitkisel Ürünler, Kozmetik Ürünler

 

Tarım Ekonomisi/Tarım Politikası ve Yayım Yüksek Lisans Dereceli Doktora

 

Onur Gürer

Göç Çalışmaları

Coğrafya (Beşeri ve İktisadi Coğrafya)