2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift  Ana dal,   Yan  Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Ege Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi”  hükümlerine  uygun olarak bahar yarıyılı için ön lisans düzeyinde  eğitim veren aynı isimli veya eş değer programlara öğrenci kabul edilir.

Başvuru evraklarında eksiklik olan veya başvuru şartlarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları reddedilecektir. Red nedeni evrak eksikliği/evrakların şeklen uygun olmaması olan öğrenciler başvuru süresi içinde gerekli belgeyi temin ederek aynı aday numarası ve aday şifresi ile başvurularını güncelleyebileceklerdir. Bu nedenle öğrencilerin başvuru sonrası durumlarını aday numarası ve aday şifresi ile başvuru sistemine girerek takip etmeleri gerekmektedir.

Başvuru için tıklayınız (Başvuru linki, başvuru tarihleri arasında, mesai saatlerinde saat 08:00-17:00 arasında aktif olacaktır)

Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Kurumlararası ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları

  Duyurunun Devamı için tıklayınız