2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 667 KHK KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN KAPATILAN ÜNİVERSİTENİN YURT DIŞI KONTENJANI ÖĞRENCİLERİ İLE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM ÜCRETİ

Üniversitemize 667 KHK kapsamında yerleştirilen kapatılan üniversitenin yurt dışı kontenjanı öğrencileri ile lisansüstü öğrencilerine ait ücretler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması sebebi ile sadece bu döneme mahsus olmak üzere öğrenciler, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait ilk üç taksitin tamamını en geç 30 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer 6 taksiti ise Ocak ayından başlamak  ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20'sine kadar toplam 9 taksitte ödeyeceklerdir.


Söz konusu öğrencilerimizin hesaplarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öğrenim ücretinin ilk üç taksiti tahakkuk edilmiş olup, öğrenciler ebys.ege.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, yatırmaları gereken ücretleri görebilmektedirler. (Şifresini unutan öğrenciler ebys.ege.edu.tr adresinden "şifremi hatırlamıyorum" linkinden güvenlik sorusunu cevapladıktan sonra kimlik bilgilerini girerek, geçici şifre oluşturabilir. Öğrenciler geçici şifrelerini kalıcı şifreye dönüştürerek sisteme giriş yapabilirler.)
 

 

 

Öğrenciler ekranda gördükleri öğrenim ücretlerinin ilk üç taksitini en geç 20.12.2016 tarihine kadar HALK BANKASI'nın herhangi bir şubesinden ya da ATM'sinden 11 haneli öğrenci numaralarını bildirerek yatırabileceklerdir. Öğrencilerin yatırmış oldukları ücretin dekontunu Üniversitemiz talep etmemektedir. Herhangi bir sorun yaşandığında istenildiği zaman ibraz edilebilmesi için öğrencilerin dekontlarını saklamaları tavsiye edilir.


Ücretin ödenmemesi durumunda bir sonraki eğitim öğretim yarıyılında kalan tüm borçların ödenmesi doğrultusunda ders kaydı yapılabilecektir.
2016-2017 Eğitim- Öğretim yılı başlamadan önce Vakıf Üniversitesinin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden faydalanmak amacıyla gelecek yıllara ait öğrenim ücretlerini peşin ödeyen öğrenciler, öğrenim ücretini ödediklerine dair banka dekontu, makbuz hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen belgeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmek üzere Başkanlığımıza getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu durumunu beyan eden öğrencilerden, belgeleri onaylanan öğrenciler ilgili akademik yıl için ücret ödemeyeceklerdir.


Öğrenim ücretlerinin belirlenmesine esas olan hükümler:


1. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri (kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararları, üniversitenin kabul mektubu vb.) yerleştirildikleri üniversiteye ibraz etmeleri halinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı için;

-2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine; TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (% 8,05) uygulanması sonucunda hesaplanan öğrenim ücretlerini kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir.

- Ödenecek ücretin tespitinde öğrencilerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödemelerini; banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi ve ya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları şarttır.
- Öğrenciler bu belgeleri yerleştirildikleri üniversiteye elden teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak posta ya da kargo yoluyla da gönderebileceklerdir.
- Öğrenim ücretlerinin ödenmesinde üniversiteler banka hesap numaralarını web sayfalarından duyuracaklardır. Öğrenciler bu hesap numaralarına ödeme yapacak olup senet ya da ödeme planının imzalatılması amacıyla üniversiteye çağırılmayacaklardır.
- Belgelerini ibraz edemeyenler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş ve duyurulmuş olan

(http://www.yok.gov.tr/documents/10279/22254714/667_KHK_ile_ucretlere_iliskin_DUYURU_%2819.12.2016%29.pdf/)

lisansüstü öğrencilere ait tablolarda belirtilen ücretleri ödeyeceklerdir.

2. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yabancı uyruklu ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri (kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararları, üniversitenin kabul mektubu vb.) yerleştirildikleri üniversiteye ibraz etmeleri halinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı için;
-2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine; TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (% 8,05) uygulanması sonucunda hesaplanan öğrenim ücretlerini kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir.
Öğrenim ücretlerinin ödenmesinde üniversitelerin web sayfalarında duyurulan banka hesap numaralarına sadece Türk Lirası cinsinden ödeme yapılacak olup senet ya da ödeme planının imzalatılması amacıyla öğrenciler üniversiteye çağırılmayacaklardır.
- Belgelerini ibraz edemeyen öğrenciler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş ve duyurulmuş olan

(http://www.yok.gov.tr/documents/10279/22254714/667_KHK_ile_ucretlere_iliskin_DUYURU_%2819.12.2016%29.pdf/)

TC vatandaşı öğrenciler için hazırlanmış olan tablolarda gösterilen öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.