2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28. Maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 44. maddesinin c fıkrası değişmiştir. Bu maddede;  “Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır… Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler… Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir… Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler…” denilmektedir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda 2 yıl süreyle zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olması nedeniyle kaydı silinen ve 17 Ekim 2017 tarihinde yapılan muafiyet sınavında başarılı olarak anılan kanun hükmü gereği yeniden kayıt hakkı kazananların listesi aşağıda yer almaktadır.

İsimleri belirtilen adayların kayıtlanmak üzere 20 – 25 Ekim 2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederek kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Kayda adayın bizzat gelmesi gerekmektedir. Bizzat gelememesi durumunda noter vekaletnamesi ile vekil tayin edilecek kişi aracılığıyla kayıt yaptırmaları mümkün olabilecektir. Eksik kayıt belgesi ile kayıt yapılmayacaktır.

 

17 Ekim 2017 Tarihinde Yapılan İlk Sınav Hakkından Başarılı Olanların Sonuçları 

 

Öğrenci No

Adı Soyadı

Notu

Durumu

15150000120

ALPER KIRIŞ

83

Başarılı

11150000054

AYŞENUR BAYRAKTAR

82

Başarılı

04150001088

B SAFA CAN DEMİR

82

Başarılı

05150000489

BEKİR ÇAĞRI BAKIN

76

Başarılı

15150000166

BEYZA ACAROĞLU

88

Başarılı

15150000108

CAHİDE KURNAZ

84

Başarılı

05150000557

CELAL BARAN

71

Başarılı

05150000290

CEMRESU BİLGİN TÜRÜD

72

Başarılı

13150000033

DOĞAN HİŞMAN

70

Başarılı

15150000175

EMRE ELKIRMIŞ

87

Başarılı

04150001336

MELİH KIZILTAN

79

Başarılı

04160000639

MUSTAFA SOLAK

85

Başarılı

13150000066

SEVAL ŞİNİK

79

Başarılı

11150000066

ŞAHİSTE NUR KIRYAMAN

71

Başarılı

04150000958

YILDIZ SİMGE AKÇALI

77

Başarılı

07150000237

MELİK MERT AVŞAR

76

Başarılı

 

          Kesin Kayıt İçin Getirilmesi Zorunlu Belgeler

 

  •  Lise diplomanın aslı ve fotokopisi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz) 

 

  • DGS  ile yerleşen öğrenciler için Lise diplomasının yanısıra  Ön Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)  

 

  • Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.)

                                                                                       

  • 3 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

 

  • Askerlik Durum Belgesi (1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden yeni tarihli olarak alınacak olup, daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)