2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAYIT İŞLEMLERİ

Özel Yetenek Sınavları sonucuna göre Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesini kazanan öğrencilerin asil kayıt işlemleri 07-08 Eylül 2017 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Boş kalan kontenjan olması durumunda yedek kayıt işlemleri 12 Eylül 2017 tarihinde yapılacaktır. Kayıtlar bizzat veya noterden vekaletname verecekleri kiĢiler aracılığı ile, adayın nüfus cüzdanı kontrol edilerek yapılacaktır. Duyurunun devamı için tıklayınız.