2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

Üniversitemizde 2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Sağlık Alanında Lisans  Tamamlama ile  eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak   13-20 Eylül 2018 tarihleri arasında  Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat gelerek kayıtlarını yaptıracaklardır. Ancak noterden vekaletname getirildiği takdirde bir başkası adayın yerine de kayıt yaptırabilir.

 

Yerleştirme işlemleri adayların beyanları üzerinden yapıldığından kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, diploma ve mezuniyet not ortalamaları kontrol edilerek kayıtları yapılacak olup kendi lehine yanlış beyan veren adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELER

  * Önlisans diploması  aslı görülmek suretiyle fotokopisi, (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz),

   *  Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.)

                                                                                       

    *    3 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

 

*  Askerlik Durum Belgesi (1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden yeni tarihli olarak alınacak olup, daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)

 

*      Not Durum Belgesi  (Transkript): Öğrencilerin mezun olduğu kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi onaylı belge. (Belge yabancı dilde ise Türkçe noter onaylı çevirisi istenecektir.)

 

 

 

Bakanlar Kurulu kararınca belirtilen Katkı Payı ve Öğrenim ücretleri kayıt yenileme tarihlerinde Halk Bankası Şubelerine öğrenci numarası ile  yatırılacaktır.