7143 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANANLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 15.maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici  78. maddeye göre  başvurusu değerlendirilerek kabul edilen öğrencilerin kayıtları 01-05 Ekim 2018 tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilecektir.

Başvurusu kabul edilenler kayıt belgeleri ile birlikte bizzat gelerek veya noter vasıtasıyla vekil tayin ettiği kişi ‘’vekaletname’’ ile birlikte başvurarak kayıt işlemini gerçekleştireceklerdir. Devamı için Tıklayınız