ÜNİVERSİTEMİZİ KAZANAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ  İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. YU (Yabancı Uyruklu) Kimlik Numarası;  (Emniyet Müdürlüklerinden ya da Nüfus Müdürlüklerinden alınacaktır)

 

2.  Lise Diploması ve lise transkripti (aslı),

 

3. Lise Diploması ve lise transkriptinin onaylı Türkçe Çevirisi

    (Aday Türkiye’de ise; Türkiye’deki Noterler tarafından yapılan çevirisi,

    Aday Türkiye dışında ise;  Türkiye’nin Dış Temsilciliklerince onaylanmış çevirisi),

 

4.  Lise Denklik Belgesi (aslı),

    (Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, Aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki T.C. Elçiliği/Konsolosluğundan alınacak)

 

5. Pasaportun onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri; Türkiye’de Noter tarafından, yurtdışında Türkiye’nin Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış olmalıdır ),

 

6.  Öğrenci Katkı Payının ödendiğini gösteren banka dekontu (kendi imkanları ile okuyacak öğrenciler Yatıracaklardır. Burslu öğrencileri ilgilendirmemektedir),

 

7.  İkamet Tezkeresinin aslı görülmek koşuluyla fotokopisi (turistik amaçlı alınan ikamet tezkeresi hariç)

 

8.   3 Adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

 

9. Doğum ile yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları ‘ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ‘ belgesi.

 

10. Doğum ile yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adaylar ile mavi kartlı adaylar için İkametgah belgesi.

 

NOT :1- Tıp Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin Türkiye’deki tam teşekküllü bir hastaneden ya da Üniversite Hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporunu da getirmeleri gerekmektedir.

          2- EGEYÖS İle kayıt hakkı kazanan öğrenciler için başvuru formunda yer alan bilgilerle ilgili her türlü belgenin ibrazı zorunlu olup, aksi halde öğrenci, kayıt işleminin yapılması için zorlayamaz ve Üniversitemizi sorumlu tutamaz.