YÖS YÖNERGE

T.C

EGE ÜNİVERSİTESİ

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan eğitim programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1) Bu yönerge, Ege Üniversitesine Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul düzeyinde birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan eğitim programlarına yurt dışından başvuruda bulunacak öğrenciler için kontenjan belirlenmesi, kabul koşulları ve kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3-(1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 6. ve 7. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21.01.2010 ve 17.03.2010, 25.08.2011 ve 13.02.2013 tarihli kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı için tıklayınız.