T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLARIN BAŞARI SIRALAMASININ TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Kapsam

 

Amaç

MADDE 1 - Bu usul ve esasların amacı, Ege Üniversitesi ön lisans ve lisans programı öğrencileri ve mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin ölçütler ve bunlara verilecek belgelerle ilgili esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – Bu usul ve esaslar, Ege Üniversitesi ön lisans ve lisans programı öğrencileri ve mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin ölçütler ve bunlara verilecek belgelerle ilgili hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – Bu usul ve esaslar, Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Ege Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge temel alınarak hazırlanmıştır.

 

Devamı için Tıklayınız