Öğrenim Hareketliliği 2017 - 2018

ERASMUS+ ÖGRENCİ ÖGRENİM HAREKETLİLİĞİ 2017-2018 DÖNEMİ BAŞVURULARI

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafindan eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının 2014-2021 yılları arasında uygulanacak olan  yeni programıdır.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Yüksekögretim için Erasmus Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE) ve yüksekögretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan kurumlararası anlaşmaları (inter-institutional agreements) çerçevesinde gerçekleştirilir. Ögrencilere, yükseköğretimin ilk yılındaki ögrenciler hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Program Ülkeleri üniversitelerinde 3-12 ay arası eğitim imkanı ve desteği sağlar.

2017-2018 eğitim dönemi kapsamında öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyeti, 1 Haziran 2017 - 31 Mayıs 2019 dönemleri arasında gerçekleştirilecektir.
 

Program Ülkeleri
Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ Programının tüm Eylemlerine tam olarak katılabilir:


Avrupa Birliği Üye Devletleri

Belçika,Bulgaristan,Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda,Yunanistan, İspanya, Fransa, Hirvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya,  Slovakya, Finlandiya, İsveç, İngiltere

AB-Dışı Program Ülkeleri 

Makedonya, izlanda, Lihtenstayn, Norveç, Türkiye

Basvuru Kriterleri:

 • Ege Üniversitesi tam zamanlı öğrencisi olmak (lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olabilir). Tam   zamanlı   öğrenci,   henüz   diplomasının/derecesinin   gerektirdiği   çalışmalarını  (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü oldugu öngörülen öğrencidir. Üniversitedeki ilk yılını tamamlamış olmak (birinci sınıf öğrencileri başvuru yaparak ikinci sınıfta programdan faydalanabilirler),
 • 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Ege Üniversitesine kayıt yaptıran ve özel öğrenci olarak eğitimine devam eden öğrenciler,
 • Ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00 olması (lisans öğrencileri),
 • Ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 olması (lisansüstü öğrencileri),
 • Erasmus+ Programı çerçevesinde 2017-2018 akademik yılı itibariyle Erasmus programından faydalanacak öğrenciler, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden (öğrenim+staj) bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde (lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde)  toplam 12 aya kadar hibe alabileceklerdir.  Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi (ögrenim+staj)  ile Erasmus+ döneminde yapılan ögrenci hareketliliği (ögrenim+staj)  süreleri toplamı 12 ayı geçemez.  Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi  içerisinde  gerçeklestirilen öğrenci   hareketliliği (ögrenim+staj) faaliyetlerinin  toplam  süresi 12 ayı geçemez.
 • Öğrenci mevcut ögrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı öğrencinin  en fazla 36 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur.
 • Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı  öğrenim  kademesi  içerisinde  daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten  yararlanmiş öğrencilerin akademik  başarı  ve  yabancı  dil  puanı   ortalamaları  hesaplanırken,   daha  önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçeklestirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. Öğrenci lisans düzeyinde sadece  öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa, lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde 10 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde  hem staj hem de öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa, lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde 20 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden faydalanmışsa, lisansüstü düzeyde (yüksek lisans ve/veya doktora) tekrar öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için başvurduysa puan azaltılması yapılmaz.
 • İsteyen ögrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye (başvuru ve seçim) tabi tutulur, hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçerler ve kurumlararası anlaşma (inter-institutional agreement) kontenjanları dahilinde bu değişimden faydalanabilirler.
 • Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (Erasmus seçimlerinin yapıldığı) üniversite tarafindan verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora kademesinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan üniversitede transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.
 • Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için Ege Üniversitesi tarafından açiklanan feragat bildirim süresi dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir. Feragat Bildirim süresi için son tartih: 16 Haziran 2017.

Önemli Not: Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programından faydalanmak için başvuru yapan öğrenciler, Erasmus öğrencisi olarak seçildikleri takdirde aday olduklarını ve Ege Üniversitesi'ne verilen hibe miktarının Ulusal Ajans tarafindan ilan edilmesinden sonra seçim sonuçlarının kesinlik kazanacağını kabul eder.

Gidilecek Üniversite Nasil Belirleniyor?

 • Ege Üniversitesi’nin öğrenci değişimini içeren 2017-2018 Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) ve Öğrenci Kontenjanları  Kurumlararası Anlaşmalar 2017-2018  Öğrenim Hareketliliği başlığı altında yayınlanmaktadır ve başvuru formunuzda bu üniversiteler arasından tercih ettiklerinizi belirtmeniz istenmektedir.
 • Fakülte/Bölüm/Yüksekokul veya Enstitünüzün Kurumlararası Anlaşma (inter-institutional agreement) yapmış oldugu üniversitelere 3-12 ay süreyle  gidebilirsiniz.

Verilecek Erasmus Hibesi ne kadar olacaktır?

 • Ulusal Ajans tarafindan 2017-2018 döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri, hayat pahalılığına  göre 3 ülke grubu için belirlenmiştir.
 •  Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylik Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenstayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hirvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kibris Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

Erasmus hibe miktarı, gidilen süre (ay) ile gidilen ülke için yukarda belirtilen aylık hibe miktarının çarpılması ile hesap edilir.

Örnek: 
Gidilen Ülke : Slovenya
Faaliyet Süresi : 4
Erasmus Hibesi : 4 x 400 = 1600 €

Süreler ve Hibe Ödemeleri
Asgari süre, 3 tam aydir (90 gün) ve faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleşmesi gerekmektedir. Yani öğrencilerin faaliyetlerinin geçerli sayılması için 3 tam ayı doldurmaları zorunludur.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden faydalanacak öğrenciye verilecek hibe “Hesaplama Aracı” kullanılarak hesaplanır. Hesaplama Aracına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılmaktadır:

Hibe Hesaplama Araci

Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri  girilerek  ve  varsa  kesinti  süreleri  çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi (90 gün) şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.
Ödemeler Avro cinsinden yapılır.
Seçilen öğrencilerle, hesaplanan azamî hibe miktarını içeren Öğrenme Hareketliliği Sözleşmesi imzalanır. Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir. Sözleşmede belirlenen azamî tutara ilişkin ödemeler iki taksitte yapilir:

1- İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir.
2- İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım belgesi”nde ve pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılabilir. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre süreler ve hibeler öngörülen şekilde ve azamî (üst sınır) olarak belirlenir.
Faaliyetler tamamlandığında, yurt dışında öğrenim gerçekleştirilen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet baslangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Bu iki belgedeki en kısa tarih aralıkları dikkate alınır.


Yükseköğretim kurumu, başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı gerçekleştirilen faaliyet günü sayısının %20'si ile %100'ü arasında olmak üzere üniversitesin takdirindedir. Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programının ECTS (AKTS) kredisinin üçte birinden başarılı olamayan ögrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınava girmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibelerinin % 20’si kesinlikle ödenmez. Toplam hibede %20’den daha fazla kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar yüksekögretim kurumuna aittir.

Öğrencinin ögrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden/ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere %20'den az olmamak üzere kesinti uygulanır.

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası TOR) hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Dönüşte hareketliliğe katılımı kanıtlayıcı belgelerin dışındaki belgelerini teslim etmeyen veya yukarıda sayılanların dışındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere kesinti uygulanıp uygulanmayacağı üniversitenin takdirindedir.

Mücbir sebeplerle (tarafların kontrolleri dışında, taraflardan herhangi birinin Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmâlinden kaynaklanmayan ve alınacak her türlü tedbire rağmen önlenemeyeceği ispatlanabilen her türlü öngörülemez istisnai durum veya olay)  faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebepler dışında asgari süre (90 gün) tamamlanmadan ögrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve ödenen hibe geri alınır.

Ögrencilere faaliyet sürelerine uygun olarak hibe verilmesi esastir. Ancak ilk dönem için seçilmiş öğrencilerin faaliyetlerini ikinci döneme de uzatmak istemeleri halinde ve süre uzatimlari için hibe olmaması durumunda, üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanmasi şartı ile öğrencilerin hibesiz olarak ikinci dönem kalmasına izin verilebilir. Bu durumda öğrencinin faaliyet süresi ve hibe verilen süre farklı olacaktır. Bununla birlikte, üniversitenin ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe olması durumunda, faaliyet süresi hibeli olarak uzatılabilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm ögrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek ögrenciler başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık prensibine uygun olarak belirlenir.

Öğrencinin faaliyet süresinin uzatılmasını istemesi halinde talebi, öğrencinin Fakülte/Bölüm/Yüksekokul ve Enstitü yetkilileri tarafindan değerlendirilir. Gidilen üniversitenin onayı ve öğrencinin akademik durumunun da uygun olmasına bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkündür, fakat zorunlu degildir. Sürenin uzatılması yalnızca mevcut akademik yıl süresi içerisinde gerçekleşebilir. Süre uzatması gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

1.   Anlaşma ve gerekli düzeltmelerin mevcut planlanan faaliyet süresi bitmeden en az 1 ay önce tamamlanması
2.   Uzatılan sürenin mevcut dönemi aralıksız takip etmesi (tatiller ve dönem araları aralık olarak kabul edilmez.)
3.   Uzatılan süre 31 Mayıs 2019 tarihinden (veya içinde bulunulan akademik yılın bitiminden) sonraya sarkamaz.

Erasmus hareketlilik faaliyetine katılan öğrenciler yurt dışında öğrenim gördükleri Erasmus öğrenciliği süresi zarfinda, halihazırda aldıkları yükseköğretim bursları ve kredileri almaya devam ederler.

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)
Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafindan Çevirimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. Çevirimiçi dil desteği öğrencilerin girmekle yükümlü oldugu sınavlar ve isteğe bağlı çevirimiçi dil kursu desteğini içermektedir.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca, Danca, Yunanca, Lehçe, Portekizce, İsveççe, Çekçe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence ve Slovakça dillerinde öğrencilere Çevrimiçi Dil Desteği sunulmaktadır.

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen degişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır.

OLS dıl sınavları 2 ay üzeri faaliyet gerçeklestirecek tüm öğrencilerin faaliyet öncesi ve sonrasında almaları zorunlu olan sınavlardır. Öğrenim hareketliliği faaliyetini gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere Çevirimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.

Hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılacak dil sınavları ve dil kursları öğrencilerin öğrenim görecekleri dilde olmalıdır. Mutlaka öğrencinin sözleşme öncesi dil sınavı alması zorunludur. Bu sınavı almayan öğrencilerin hibelerinde %20'den az olmamak üzere kesinti uygulanır. Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafindan görülebilir.

Öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce dil sınavına girdikten sonra çevirimiçi dil kurslarına katılırlar. Sınava girilen dil ile kurs alınan dil aynı olmalıdır. Zorunlu dil sınavı sonuçları B2 ve üzerinde olan öğrenciler, isteklerine bağlı olarak gittikleri ülkenin dilinde çevrimiçi dil kursundan yararlanabilirler. Dil kursu süresi faaliyet süresine göre belirlenir. 2-6 ay arası faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 2-6 ay arasındadır. 6 ay üzerinde (12 aya kadar) faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 6 ay ile sınırlıdır.

Yükseköğretim kurumu kendisine tahsis edilen sınav haklarını, Mobility Tool (Hareketlilik Aracı) vasıtasıyla, her dil için, o dilde faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerine tanımlar. Kurs alacak ögrencilere kurs lisanslarını ayrıca tanımlar.

Öğrencilere lisans verme işlemleri öğrencilerin e-posta adreslerinin sisteme girilmesi ile mümkün olur. Öğrenciler, e-posta adreslerine gönderilen web sayfası bağlantısı üzerinden sınavlarını  ve kurslarını alırlar.

Engelli Öğrenciler için Ek Hibe Olanağı 
Aşağıdaki şartları sağlayan engelli öğrenciye ek hibe ödenebilecektir:

 • Hareketlilik giderlerinin belirtilen hibe tutarlarını aşması durumunda yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde başka kaynakların sağlanmadığı durumlar.

Ulusal Hibe ve Burslar

Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurtdışında faaliyetlerini gerçekleştirdikleri süre zarfında, halihazırda aldıkları yükseköğretim bursları ve kredileri devam eder. Bu kazanım öğrencinin yurtdışındaki öğrenim faaliyeti sırasında sonlandırılamaz,  kesintiye uğratılamaz ve azaltılamaz.

Sigorta Yükümlülükleri

Faaliyetlere katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türlerine göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir.

Başvuru İşlemleri

 • Ege Üniversitesi 2017-2018 Erasmus Takvimini inceleyiniz.
 • Erasmus Ögrencisi Basvuru Formu istenen ek belgelerle birlikte son basvuru tarihine 13-24 Mart 2017tarihleri arasinda Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörüne teslim ediniz.
 • Ege Üniversitesi’nin ögrenci degisimini içeren 2017-2018 Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) ve Öğrenci Kontenjanları Kurumlararasi Anlasmalar 2017-2018 Ögrenim Hareketliligi başlığı altında yayınlanmaktadır ve başvuru formunuzda bu üniversiteler arasından tercih ettiklerinizi belirtmeniz istenmektedir.

Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri
Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri, Ulusal Ajans  tarafindan belirlenen seçim kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir.
Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafindan ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Öğrencilerin puan sıralaması, birimlere ayrılan kontenjanlara göre ilgili birim içerisinde yapılır.

Ögrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri, Fakülte (veya Bölüm), Yüksekokul ve Enstitülerimizde Erasmus değişimi için oluşturulan Komisyonlar tarafindan yürütülecektir.
Basvurular degerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanacaktır:
Akademik başarı düzeyi                                     : %50
Dil seviyesi                                                         : %50

(Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

*Şehit ve gazi çocuklarına: +15 puan

*(12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre "kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yararlanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler"in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK'nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)
 

 • Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak;  aynı  öğrenim  kademesi  içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten  yararlanmış öğrencilerin  akademik  başarı  ve  yabancı  dil  puanı  ortalamaları  hesaplanırken,   daha  önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. Ögrenci lisans düzeyinde sadece  öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa, lisans düzeyinde yeniden basvurduğu takdirde 10 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde  hem staj hem de öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa, lisans düzeyinde yeniden başvurdugu takdirde, 20 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden faydalanmışsa, lisansüstü düzeyde(yüksek lisans ve/veya doktora) tekrar öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için başvurduysa, puan azaltılması yapılmaz.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirilmeyen her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Yüksekögretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanıması gerekmektedir; öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltması uygulanmaz. Feragat bildirim süresi için son tarih: 16 Haziran 2017
 • Erasmus değişimine başvuran öğrencilere yönelik olarak Yabanci Diller Yüksekokulu tarafindan ERASMUS YABANCI DİL YAZILI SINAVI yapılacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafindan yapılacak Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınavına katılmak ZORUNLUDUR.

Lisans öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not alınması gerekir.
Lisansüstü öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 70 veya daha yüksek not alınması gerekir.

 • Erasmus değişimine başvuran  öğrencilerin Yabancı Dil Notu, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafindan Erasmus öğrencilerine yönelik yapılacak sınavın% 75'i ve Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü tarafindan yapılacak Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının % 25'i alınarak belirlenecektir. Ancak gidilecek üniversitenin eğitim dili İngilizce değilse ve öğrenci bu dili bildiğini kanıtlarsa, bu durumda  Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının % 12.5'i, diğer dil bilgisinin %12.5'i alınarak belirlenecektir.
 • Yabancı Dil Sınavından geçerli bir not alan öğrenci Ege Üniversitesi'nin aday Erasmus öğrencisi olma koşulunu sağlayacaktır. Ancak, aday öğrencinin aynı zamanda gideceği üniversitenin de başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir. Bu şartların en önemlilerden bir tanesi Dil Sertifikasıdir. Son yıllarda hemen hemen tüm anlaşmalı üniversitelerimiz dil sertifikasi talep etmektedir. Bu sertifikalar genelde üniversitelerin eğitim verdiği dillerde olmaktadır. Örneğin, bir İspanyol Üniversitesi B1 veya B2 düzeyinde İspanyolca sertifika isteyebilmektedir.

Gitmek istediginiz üniversitelerin istedikleri dil belgesi ve düzeyleri hakkında bilgiyi “2017-2018 Kurumlararasi Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) ve Öğrenci Kontenjanları“ listesinden kontrol edebilirsiniz.
Ege Üniversitesi'nce eşdeger kabul edilen sınavlar (YDS ve TOEFL IBT) sınav notları aşağıdaki gibi değerlendirilecektir.

Lisans öğrencileri için:
TOEFL sınavı (internet based) için  72 puan, Yabanci Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır. (en fazla 2 yıllık)
YDS sınavı için 60 puan,  Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 Puana eşdeğer sayılacaktır. (en fazla 2 yıllık)
 

Lisansüstü öğrencileri için:
TOEFL sınavı (internet based) için 84 puan, Yabanci Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır. (en fazla 2 yıllık)
YDS sınavıiçin 70 puan,  Yabanci Dil Yazılı Sınav Notu 70 Puana eşdeğer sayılacaktır. (en fazla 2 yıllık)

Seçim sonuçları, Erasmus değişimine başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde bölümlerin ilan panolarında açıklanacak ve sonuçlar üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır.

Ege Üniversitesi Yabanci Dil Yazılı Sınavı Eşdeğerlilik Çizelgesi